Dags för korrektur?

Du har skrivit en text som behöver kvalitetssäkras ur ett läsarperspektiv. Kontexta granskar den med fokus på korrekt språk, konsekvent stil och logisk struktur.

Hjälp att skriva?

Du vet vad du vill säga men har inte möjlighet att sätta det på pränt. Kontexta skriver texten åt dig, på god svenska och anpassat till sammanhanget.

Vässa pennan?

Du arbetar med en text och har kört fast. Eller ni är flera som vill lära er att skriva bättre och enhetligare. Kontexta håller kurser och handleder utifrån era behov.

From English?

Du har en text på engelska som behöver tillgängliggöras för fler läsare. Kontexta översätter den till svenska, med bibehållen stil och ton.