Kurser

Är ni flera på kontoret som vill lära er att skriva bättre och effektivare i jobbet? Vill ni att era rapporter, beslut och webbtexter verkligen når fram och får större genomslag hos läsarna? Jag erbjuder skräddarsydda kurser – med fokus på klarspråk – för era behov.

Utbildningen omfattar handfasta råd om språk, stil och struktur men även tips om finesser i Word. Vi varvar teori och enskilda skrivövningar med gemensamma diskussioner för bästa resultat. Formen för återkoppling om era texter kommer vi överens om.

 

Handledning

Arbetar du med en rapport eller annan längre skrivelse som du inte får fason på? Eller börjar tiden till deadline bli knapp? Jag kan vägleda och stötta för att du ska komma i mål med din text. Vi träffas fysiskt eller genom videomöten.

 

Föreläsning

Behöver du och dina kollegor en dos språklig inspiration? Jag kan hålla en engagerande föreläsning på nästa personalmöte eller konferens. Min utgångspunkt är att språkfrågor är ett roligt ämne där alla kan känna igen sig. Om ni vill bygger jag mitt pass på exempel från er arbetsvardag. Språket i fokus kan vara svenska eller engelska.

 

utbildning