Kontexta förstår vad du vill säga och stärker ditt budskap

Kontexta drivs av Kristin Land, med över tjugo års erfarenhet av att skriva och granska brukstexter. Bland exemplen finns

  • myndighetsrapporter
  • yttranden till domstolar
  • akademiska avhandlingar
  • fackpressartiklar
  • populärvetenskapliga texter
  • webbtexter.

Kristin är också van att föreläsa för grupper, utveckla kurser och handleda enskilda skribenter.

Erfarenheterna vilar på en gedigen tvärvetenskaplig grund. Kristin är civilingenjör med doktorsexamen och har även en kandidatexamen med engelska som huvudområde. Bland intygen finns också ett Cambridge English CPE-certifikat (level C2). Dessa utbildningar har kompletterats med skrivkurser, bland annat inom journalistik.

Verksamheten utgår från Malmö med uppdrag över hela Sverige.

Kontexta är godkänt för F-skatt.

 

– Språk och skrivande är min passion. Jag gillar att skapa begripliga texter, oavsett om de riktar sig till allmänheten eller regeringen. Att uttrycka komplicerade saker på ett enkelt och kärnfullt sätt har blivit min specialitet. När jag hjälper andra är ambitionen att vara konstruktiv och pedagogisk, vilket brukar uppskattas.