Skrivelse

Har du en idé och ett visst grundmaterial men inte möjlighet att skriva själva texten? Jag erbjuder att göra det åt dig. Uppdraget kan ske som ett öppet samarbete eller som spökskrivning. Ämnesområdet kan röra exempelvis teknik, juridik, ekonomi, miljö, hållbarhet eller språk.

 

Sammanfattning

Har du skrivit en rapport eller en vetenskaplig artikel och behöver koka ner innehållet? Jag kan skriva din sammanfattning. Arbetet omfattar att identifiera och koncist återge de viktigaste budskapen. Givetvis ingår mottagaranpassning. Du väljer om stilen ska vara formell eller informell.

 

Språkliga riktlinjer

Har kunder och andra svårt att ta till sig information från din organisation? Ibland är det facktermer och interna förkortningar som ställer till det, ibland tonen och tilltalet. En uppsättning språkliga riktlinjer kan vara en del av lösningen. Jag kan hjälpa er att ta fram ett lämpligt material för er verksamhet. Vi startar från noll eller uppdaterar er gamla språkpolicy.

 

stöd för skribentuppdrag