Engelska till svenska

Har du har en text på engelska som behöver kunna läsas och förstås av fler personer? Jag kan översätta den till korrekt svenska, med bibehållen stil och ton. Alternativt anpassar jag texten till det sammanhang du önskar.

 

Sammanfattning

Vill du hellre ha en sammanfattning av den engelska texten – på svenska eller engelska? Jag erbjuder även den formen av tillgängliggörande.

Ämnesområdet kan i båda fallen röra exempelvis teknik, juridik, ekonomi, miljö, hållbarhet eller språk.

 

engelsk-svensk ordbok för översättning