Textgranskning – ibland kallat språkgranskning

Har du ett färdigt utkast till rapport, avhandling, artikel, broschyr eller annan brukstext och behöver ett par extra, skarpa ögon? Jag kan bearbeta texten för ett bättre slutresultat. Min insats fokuserar på språk, stil och struktur.

Skrivfel och grammatiska misstag stör de flesta läsare. I sämsta fall sjunker också förtroendet för textens innehåll och författare. Korrigering av språkliga fel, i form av korrekturläsning, ingår därför alltid.

Jag kan också föreslå ändringar som gör texten begripligare och mer effektiv – för att verkligen nå fram. Först och främst anpassas texten till mottagarna. Det kan handla om förenklingar, från komplicerat fackspråk eller byråkratsvenska till klarspråk. I andra fall behöver stilen formaliseras, från ett personligt tilltal till en mer strikt ton. Jag lägger även vikt vid att helheten blir logisk och läsvänlig. Hänvisningar till diagram eller figurer kontrolleras också.

Om du vill nå fram med ditt budskap till en annan målgrupp behövs en mer omfattande bearbetning. Jag skriver då om hela texten så att den passar det nya sammanhanget.

Granskningen tar olika lång tid beroende på ditt behov och grundmaterialets skick. Innan jag lämnar en offert stämmer vi av ambitionsnivån.

 

textgranskning